Povinnosťou každého zamestnávateľa je mať zabezpečenú ochranu zdravia pri práci. Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje danej problematike a pomáhame stovkám zamestnávateľov.

Kompletná dokumentácia do 5 dní

Zmluvná garancia správnosti

Chránite seba a zamestnancov

Vypracované špecialistom

cerveny vykricnik

V prípade chýbajúcej dokumentácie môžete dostať likvidačnú pokutu až do  a veľmi zlú reklamu pre Vás ako firmu.

cerveny vykricnik

Naše služby

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti aby ste splnili prísne zákonné podmienky.
Stačí keď vyplníte náš kontaktný formulár a my Vám radi so všetkým pomôžeme.

Naša služba zahŕňa vypracovanie kompletnej dokumentácie a jej aktualizácia v prípade zmeny zákonov presne na mieru pre Vašu spoločnosť. Zaškolíme Vašich zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci a budeme sledovať potrebu opätovného zaškolenia po uplynutí lehôt.

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnsoti a ochrane zdravia pri práci:

  Vypracovanie dokumentácie pre BOZP

   Pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku

   Vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku

   Vypracovanie analýzy rizík na pracovisku

   Zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov

   Prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP

   Evidencia pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku

  Zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok

  Vypracovať zoznam zakázaných prác pre mladistvých, tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode a dojčiace ženy

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.