Povinnosťou každého zamestnávateľa je mať zabezpečenú ochranu zdravia pri práci. Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje danej problematike a pomáhame stovkám zamestnávateľov.

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti aby ste splnili prísne zákonné podmienky.
Stačí keď vyplníte náš kontaktný formulár a my Vám radi so všetkým pomôžeme.

Naša služba zahŕňa vypracovanie kompletnej dokumentácie a jej aktualizácia v prípade zmeny zákonov presne na mieru pre Vašu spoločnosť. Zaškolíme Vašich zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci a budeme sledovať potrebu opätovného zaškolenia po uplynutí lehôt.

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnsoti a ochrane zdravia pri práci:

  • Vypracovanie dokumentácie pre BOZP
  • Pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku
  • Vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku
  • Vypracovanie analýzy rizík na pracovisku
  • Zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov
  • Prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP
  • Evidencia pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku
  • Zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok
  • Vypracovať zoznam zakázaných prác pre mladistvých, tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode a dojčiace ženy

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.