• Všetky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Ochrana osobných údajov

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS a BOZP pri zamestnaní prvého zamestnanca

Každý zamestnávateľ má povinnosti týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí dodržiavať. …

Povinnosti pri vzniku pracovného úrazu

Jednou z hlavných priorít zamestnávateľov a zamestnancov je prevencia pred vznikom pracovných úrazov. Pracovný úraz znamená poškodenie zdravia …

Analýza správania zákazníkov v súvislosti s GDPR

Mnohé firmy využívajú cielenú reklamu vychádzajúcu z analýzy správania zákazníkov na webe. Údaje ohľadom charakteristického správania zákazníkov sú …

GDPR v hoteli, aké povinnosti máte s ubytovacou knihou

Ako Vás GDPR ovplyvňuje? GDPR sa týka každého, kto akýmkoľvek spôsobom spracováva osobné údaje fyzických osôb, ktoré …

Zmluva o sprostredkovaní osobných údajov podľa GDPR

S kým musíte uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu podľa GDPR? To, kto je vlastne sprostredkovateľom a s kým musíte zmluvu uzavrieť, býva …

GDPR v ubytovacích zariadeniach

GDPR v ubytovacích zariadeniach Po príchode GDPR sa u mnoho prevádzkovateľov ubytovacích zariadení vynorili mnohé otázky týkajúce …

Úrad na ochranu osobných údajov, kontrola GDPR a pokuty

Zmeny, ktoré v oblasti ochrany osobných údajov nastali od 25. mája 2018, boli od začiatku spájané s hrozbou pokuty …

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením BOZP

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením BOZP Zamestnávateľovi vzniká v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mnoho …

Podnikatelia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v oblasti BOZP

Podnikatelia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v oblasti BOZP Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je potrebné hlavne …

Hlavné povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní BOZP

Hlavné povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní BOZP Zamestnávateľovi vzniká v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci množstvo …

Administratívne povinnosti s GDPR

Aká administratíva je v rámci GDPR povinná? V prípade, že spracovávate osobné údaje vašich zákazníkov cez informačné systémy, príp. …

Právo na zabudnutie a ďalšie práva v rámci GDPR. časť 2.

V predchádzajúcom článku sme si priblížili povinnosť výmazu osobných údajov dotknutej osoby na základe jej žiadosti, ale aj …

Súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci GDPR

V predchádzajúcom článku sme vám priblížili, čo to vlastne GDPR je, čo všetko patrí pod osobný údaj, kto …

GDPR a oboznamovanie zákazníka

Možno si aj vy kladiete otázku, o čom všetkom treba zákazníka pri spracúvaní osobných údajov informovať v rámci súladu …

Pripravte sa s nami na GDPR 2018

Pravdepodobne ste už viacerí počuli o zmenách v ochrane osobných údajov, ktoré ovplyvnia všetkých,  čo spracúvajú osobné údaje …

Pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.

Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje …

Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý je v …

Poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním …

Súhlas dotknutej osoby

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.   Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje …

Získavanie osobných údajov

Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť …

Používané pojmy, termíny a skratky

Anonymizovaný údaj je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej …

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.