Ako Vás GDPR ovplyvňuje?

GDPR sa týka každého, kto akýmkoľvek spôsobom spracováva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú označované aj ako dotknuté osoby, a dané spracovávanie vykonáva úplne alebo čiastočne automatizovane, čiže prostredníctvom informačných systémov, príp. ručne. To platí pre prípady, keď sú osobné údaje súčasťou informačného systému, alebo sú predurčené na to, aby boli do počítačového systému zaradené.

GDPR sa ale netýka výhradne spracovávania osobných údajov osobnej alebo domácej činnosti. Napr. ak príležitostne vyrábate handmade výrobky, čiže nejde o sústavnú podnikateľskú činnosť, nemusíte plniť povinnosti vyplývajúce z GDPR, a to ani vtedy, keď máte údaje uložené v počítači.

Čo treba robiť v prípade prevádzkovania hotela alebo penziónu?

V prípade prevádzkovania malého penziónu a poskytovania údajov z ubytovacej knihy do informačného systému (napr. účtovníčke), je vašou povinnosťou riadiť sa GDPR. Je dôležité určiť si, ktoré osobné údaje o zákazníkoch naozaj potrebujete kvôli poskytnutiu ubytovania a fakturácii. GDPR sa totiž drží zásady minimalizovania použitých údajov. Napr. je potrebné odpovedať si na otázku, či na účely poskytovania ubytovania a fakturácie potrebujete aj dátum narodenia hosťa. Zákazníkov, ktorí sa u vás ubytujú, musíte pri zadávaní údajov informovať o účele ich spracovania. S účtovníčkou je nevyhnutné mať uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

Zdielajte!

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.