V predchádzajúcom článku sme si priblížili povinnosť výmazu osobných údajov dotknutej osoby na základe jej žiadosti, ale aj prípady, v ktorých je to nutné. Teraz si povieme čosi o tom, že ani toto právo si zákazník nemôže uplatňovať bez výnimiek a hraníc, a že okrem práva na vymazanie osobných údajov má podľa GDPR zákazník aj na iné práva. Aké to sú?

 

Právo na zabudnutie nie je bezvýhradné

 

Osobné údaje nemusíte mazať v každom prípade. Nie je nutné to urobiť napr. vtedy, keď to vo vašom systéme nie je technicky možné.

 

GDPR totiž kladie dôraz na to, že prevádzkovateľ má povinnosť vymazať osobné údaje vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady na vymazanie. V prípade kontroly potom obstojíte, ak si obhájite, že údaje ste nemohli vymazať kvôli technike, prípadne kvôli príliš vysokým nákladom.

 

Právo na zabudnutie sa neuplatňuje ešte v ďalších prípadoch, a to pri práve na slobodu prejavu. To sa môže stať napr. v prípade už zverejneného článku, v ktorom boli použité osobné údaje čitateľa, spracované na tento účel. Súhlas s tým však musí byť preukázateľný. Ďalšími možnosťami sú, ak si plníte zákonné povinnosti, alebo osobné údaje archivujete kvôli historickým či vedeckým účelom, prípadne na štatistiky. Žiadosti na vymazanie údajov nemusíte vyhovieť ani v prípade uplatňovania právnych nárokov, kedy môže ísť napr. o reklamáciu tovaru či služieb.

 

Ďalšie práva dotknutej osoby v rámci GDPR

 

Právo na zabudnutie nie je jediným právom zákazníka. Ďalším je právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Dotknutá osoba si ho môže uplatniť v podobných prípadoch ako právo na výmaz. Môže ísť o situáciu, keď ide o nezákonné spracovávanie osobných údajov, ale dotknutá osoba si nevyžiada hneď vymazanie, len obmedzenie ich spracovania. V praxi to znamená, že nie ste povinný vymazať všetky osobné údaje o zákazníkovi, len tie, ktoré on sám určí, nemôžete využívať na svoje účely.

 

Príklad

Obmedzenie spracovávania osobných údajov sa môže uplatniť po obdržaní žiadosti na overenie správnosti údajov, ktoré spracúvate. V tomto prípade sa obmedzí spracovanie osobných údajov žiadateľa, ktoré on sám označí počas doby overenia správnosti daných údajov.

 

Ďalším do zbierky práv zákazníka je právo na opravu, resp. doplnenie údajov. Žiadateľ vám môže doručiť žiadosť o opravu jeho osobných údajov, prípadne doplnenie údajov. Zvyčajne je lehota na opravu 1 mesiac od doručenia žiadosti.

 

Na záver si spomeňme právo na prenosnosť údajov. Ide o povinnosť poskytnúť osobné údaje zákazníka aj iným prevádzkovateľom, a to na jeho žiadosť. V tomto prípade môže ísť o majiteľov e-shopov, ktorých určí zákazník v žiadosti v technicky čitateľnom formáte. Takáto situácia môže byť pri veľkom množstve žiadostí administratívne náročná, takže ak je to pre vás technicky nemožné a nájdete správne odborné odôvodnenie, nie ste povinný takejto žiadosti vyhovieť.

Zdielajte!

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.