Skúšali ste si už zrušiť profil na sociálnej sieti? Takýto proces často trvá aj 2-3 týždne a na jeho konci zistíte, že váš profil aj tak naďalej existuje na serveroch poskytovateľa danej sociálnej siete, akurát už nie je verejný. Práve na predchádzanie podobným situáciám zaviedlo GDPR od mája 2018 právo na výmaz osobných údajov. V praxi nám to prináša právo byť zabudnutý v digitálnom svete. Čo si pod tým vlastne máme predstaviť a aké ďalšie práva zákazník má?

Právo na zabudnutie

Právo na zabudnutie kladie na prevádzkovateľa, teda spracovateľa osobných údajov, vysoké nároky. Na ňom spočíva hlavná zodpovednosť za správnosť spracovania osobných údajov na základe GDPR.

 

Pod právom na zabudnutie si treba predstaviť:

  • povinnosť vymazať osobné údaje dotknutej osoby,
  • bez zbytočného odkladu (do jedného mesiaca, len v zdôvodnenom prípade do dvoch mesiacov, od doručenia žiadosti).

V akom prípade musí prevádzkovateľ vymazať osobné údaje?

  1. V prípade, že spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu odberateľa newslettera a tento odberateľ súhlas so spracovaním osobných údajov zruší. Z technického hľadiska by zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov malo byť riešené tak isto, ako jeho udelenie. Z pohľadu adresáta služieb by totiž mali byť tieto úkony na rovnakej úrovni.
  2. V prípade, ak pre vás osobné údaje na účel, na ktorý ste ich získali, nie sú potrebné.
  3. V prípade, ak proti vášmu oprávnenému záujmu, ktorý je súčasťou právneho základu pre spracovanie osobných údajov, podá zákazník námietku. Ide napr. o osobné údaje v objednávkovom formulári.
  4. V prípade, ak vaše spracovávanie osobných údajov bolo nezákonné.

Zverejnené osobné údaje – jedna veľká neznáma

GDPR ukladá prevádzkovateľom povinnosť informovať o žiadosti o výmaz aj ďalších prevádzkovateľov, ktorí spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby. Následne by sa mali podniknúť opatrenia na výmaz údajov aj u nich. Toto je však pri zverejnených údajoch pomerne náročné. Neostáva teda iné len čakať, ako sa to prenesie do praxe a ako bude postupovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zdielajte!

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.