Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pre všetky podnikateľské subjekty. Oslobodíme Vás od byrokratických starostí a uľahčíme Vám podnikanie.

GDPR audit

O firme Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Školenie v oblasti BOZP GDPR audit Ochrana pred požiarmi …

Zodpovedná osoba GDPR

O firme Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Školenie v oblasti BOZP GDPR audit Ochrana pred požiarmi …

GDPR ochrana osobných údajov

Služba spracovanie bezpečnostnej smernice a ďalšej dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov je určená pre spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví…

Ochrana pred požiarmi

Povinnosťou každého podnikateľa, ktorý vlastní alebo má v prenájme prevádzkové priestory je prevencia vzniku požiarov a odstraňovanie zistených nedostatkov…

Školenie v oblasti BOZP

Naša spoločnosť sa venuje školeniam zamestnancov v oblasti BOZP. Školenie v oblastni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné zabezpečiť minimálne…

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti aby ste splnili prísne zákonné podmienky…

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.